הקהילה הגאה בישראל – הסכם ממון, נישואין וגירושין

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לעובדה ששני בני זוג מאותו מין, הן נשים והן גברים, "יצאו מהארון" ומנהלים חיי שיתוף, משק בית משותף וחיי אישות אינטימיים. כאשר בני זוג אלו יש בבעלותם רכוש או נכסים כספיים אחרים, הם מבקשים לערוך הסכם ממון, או הסכם לחיים משותפים אשר יסדיר את יחסיהם ואת זכויותיהם הכלכליות והרכושיות ביניהם על מנת למנוע תביעות עתידיות.

ניתן לאשר הסכם בין בני זוג מאותו מין בביהמ"ש לענייני משפחה אף כי אין כל חובה לכך. מעמדם של בני זוג מאותו המין הינו כמעמדם של ידועים בציבור וכל ההלכות שנקבעו בפסיקה באשר לידועים בציבור חלות גם עליהם, ולכן גם מעמדו של הסכם הממון הינו למעשה כשל הסכם ממון בין ידועים בציבור.

יש לזכור, כי חובה על בני זוג מאותו מין החיים יחדיו והמוגדרים כידועים בציבור, לערוך גם צוואה, מאחר ועל פי חוק הירושה הם נחשבים כ"בן זוג" וכיורשים לכל דבר ועניין כבני זוג רגילים.

חוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג-)1973 מאפשר לביהמ"ש לאשר הסכמים בין בני זוג נשואים בלבד. מאחר וזוגות מאותו המין אינם יכולים להינשא בישראל לא היה באפשרותם לאשר הסכם ממון בהתאם להוראות חוק יחסי ממון.

בפברואר 2004 ניתן לראשונה פסק דין בבית-המשפט לענייני משפחה ברמת-גן לפיו ניתן תוקף של פסק דין להסכם ממון של בני זוג מאותו מין, ואשר קבע, כי המונח "בני זוג" שבחוק יחסי ממון חל גם על בני זוג מאותו מין.

השופט בפסק הדין ביסס את קביעתו על הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם בין בני זוג נשואים וידועים בציבור, ולכן אין הוא רואה סיבה לא להכליל גם זוגות חד מיניים. השופט טען יש לפרש את חוק יחסי ממון ברוח חוק-היסוד: כבוד האדם וחירותו, ולהעניק זכויות שוות לזוגות הטרוסקסואלים וחד מיניים על מנת למנוע הפליה הנוגדת את חוק היסוד.

 

בית המשפט סוקר את התפתחות הפסיקה האמריקאית ויחסה כלפי זוגות חד-מיניים וקבע:

"מסקירת הפסיקה מתבקשת מסקנה ברורה אחת: שחל שינוי מהותי ומשמעותי בתקנת הציבור בעניין קבלת זוגות חד מיניים כחלק מהנורמה הזוגיות בעולמנו. דהיינו, אם בעבר נדרשו איש או אישה להסתיר את נטייתם המינית בשל תגובת החברה, הרי שהגישה כיום מאפשרת לצאת אל החברה בהצהרה גלויה".

בעקבות פסק הדין החלו לאשר הסכמי ממון גם בין ידועים בציבור שהינם בני אותו מין מכח סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה.

פסק דין זה פתח את האפשרות לבני זוג בני אותו מין  לערוך הסכם ממון המסדיר מראש את כל זכויותיהם הכלכליות גם במצב של פרידה עתידית, מוות, חלוקת רכוש, גירושין וכו' ולהנות מכל היתרונות המשפטיים הטמונים בהסכם הממון, באותו האופן בו זוגות הטרוסקסואלים נהנים במסגרת החוק.

נישואין בין בני זוג חד-מיניים

החוק במדינת ישראל אוסר על זוגות חד-מיניים להינשא לבחיר ליבם. זוגות חד-מיניים יכולים להינשא במספר מדינות בעולם המאפשרות זאת. זוגות כאלו אשר נישאו בחו"ל יכולים כיום ומזה מספר שנים להירשם במשרד הפנים כנשואים, וזאת לאחר שניתן פסק דין תקדימי בבג"ץ בעניין זה, אשר הורה למשרד הפנים לרשום את בני הזוג מאותו המין אשר נישאו בחו"ל כנשואים.

גירושין בין בני זוג חד-מיניים

בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. על בני הזוג להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה אשר יורה למשרד הפנים למחוק את רישומם כנשואים במרשם האוכלוסין.

עוד מאמרים בנושא:
לייעוץ ראשוני עם תרצה נוה השאירו פרטים:

  כתובתינו
  רח' כנרת 5 ב"ב מגדל בסר 3 (קומה 35)
  03-7532601
  פקס: 03-7532602
  שעות פעילות
  א-ה מהשעה 9:00-18:00
  דואר אלקטרוני
  tirza@navelaw.co.il
  2024 © כל הזכויות שמורות
  לייעוץ ראשוני עם תרצה נוה
  חייגו עכשיו: 03-753-2601
  או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת: