דיני גירושין

הסכם גירושין

 • הידעת, שהסכם גירושין חייב לכלול את כל הנקודות השנויות במחלוקת בפירוט רב. זכרו, מה שלא נכתב, כאילו לא קיים!
 • הידעת, שאף אם הסכם הגירושין נערך לאחר הליך גישור, חובה על כל צד להיוועץ עם עו"ד מטעמו.
 • הידעת, שניתן לערוך "הסכם שלום בית לחילופין גירושין" ובכך למנוע את הפניה לערכאות בשלב מאוחר יותר במידה ושלום הבית לא צלח.
 • הידעת, שניתן לערוך "הסכם פירוד ולחילופין גירושין", על מנת לקחת "פסק זמן" ולבחון את מערכת היחסים בין בני הזוג.
 • הידעת, שהסכם גירושין ו/או ממון מכל מין וסוג שהוא בין בני זוג נשואים, על בני הזוג להתייצב בבית המשפט על מנת לאשרו.
 • הידעת, שלא ניתן לבטל הסכם שאושר ע"י בית המשפט  וקיבל תוקף של פסק דין , למעט במקרים חריגים.

מה זה הסכם גירושין

כאשר מערכת הנישואין בין בני הזוג עולה על שרטון, ואחד מבני הזוג, או שניהם יחדיו מחליטים כי ברצונם להתגרש, רצוי לערוך הסכם גירושין בהסכמה, או לפנות להליך גישור ובכך לחסוך מלחמות וכסף רב. זכרו, במלחמה יש רק הרוגים ופצועים!

הסכם גירושים מהווה את הבסיס להסכמת בני הזוג לגירושין והוא יכול להיערך במסגרת תביעת הגירושין שהוגשה ע"י מי מבני הזוג, או בהסכמה ע"י הליך גישור בין הצדדים.

הסכם גירושין בהסכמה או בגישור עשוי לסיים את מערכת הנישואין מהר יותר, בצורה נעימה יותר לכל הצדדים ולחסוך זמן, כסף ופגיעות רגשיות.

את הסכם הגירושין ניתן לגבש באמצעות עורכי הדין של הצדדים או באמצעות הליך גישור, כאשר אף במקרה שכזה יש צורך שכל צד יוועץ עם עו"ד מטעמו מאחר והמגשר הינו נייטראלי ואין ביכולתו לייעץ למי מבני הזוג.

הסכם גירושין מקבל תוקף רק כאשר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מאשרים אותו ובכך נותנים לו תוקף מחייב של פסק דין.

בית המשפט או בית הדין מאשרים את ההסכם רק לאחר שמשתכנעים, כי בני הזוג הסכימו והבינו את משמעויות ההסכם.

על הסכם הגירושין להיות ברור, מובן ועליו להסדיר כמה שיותר נושאים על מנת לחסוך פרשנויות או חילוקי דעות לאחר מכן.

לעיתים כדאי אף לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, או הסכם פירוד ולחילופין גירושין, הכל תלוי ברצונותיהם של בני הזוג ובנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

מאמרים נוספים:

מה כולל הסכם גירושין:

1. הסכמה לגירושין.

2. משמורת הילדים והסדרי ראייה – זהות ההורה המשמורן, הסדרי הראייה ותדירות המפגשים עם ההורה שאינו המשמורן. בנושא זה יכולים ההורים לקבוע דרכי חינוך וכללים בהם ינהגו לאחר הגירושין- לדוגמא: אופן חינוך הילדים, הגבלת מרחק בין שני בני הזוג, שאלת הוצאתם מהארץ וכן הלאה.

במידה ובנושא זה ההסכם נוגד את טובת הילדים, בית המשפט או בית הדין יתערבו ואף עלולים לא לאשר את ההסכם.

3. מזונות הילדים ומדורם – גובה מזונות הילדים, מדורם ומועד תשלומם, אופן חלוקת ההוצאות הנוספות החריגות, הן הרפואיות והן החינוכיות בין בני הזוג וכיוצ"ב. בראש ובראשונה מתחשבים בצרכי הקטינים ובגובה ההשתכרות של שני

בני הזוג.

4. חלוקת הרכוש – בנושא זה מוסדרים ענייני הרכוש ומבצעים איזון משאבים על כלל הנכסים שצברו במשותף בתקופת החיים המשותפים-דירת המגורים, זכויות סוציאליות, פנסיות, רכבים, חשבונות בנק, חסכונות, עסקים, מניות ועוד.

סוגי הסכמי גירושין נוספים

קיימים שני סוגי הסכמים נוספים אשר מעגנים את הגירושין ונכנסים לתוקף במידה ומי מהצדדים יחפוץ בכך, מדובר ב"הסכם שלום בית לחילופין גירושין" או "הסכם פירוד לחילופין גירושין". שני הסכמים אלו נחתמים ע"י בני הזוג בד"כ בהסכמה וחייבים לקבל את אישורו של ביהמ"ש כפסק דין.

הסכמים מסוג זה הינם "הסכמי מגירה" אשר נותנים רוגע ושלווה לבני הזוג בתקופת שלום הבית או הפירוד. במספר רב של מקרים בני הזוג לא מתגרשים וחוזרים לחיות חיי שלום בית.

הסכם שלום בית לחילופין גירושין

פעמים רבות נקלעים יחסי בני הזוג למשבר קשה שבעקבותיו הם עומדים בפני גירושין, אם כי הם לא כל כך ששים להתגרש ואינם בטוחים להיכן מועדות פניהם, במיוחד לאור העובדה שיש להם ילדים משותפים ורכוש. הצדדים פונים לייעוץ או לגישור ולעיתים מסתמן פתרון אפשרי למצב מעין זה הוא לחתום על "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין" שמשמעותו היא , שבני הזוג חוזרים לחיי שלום בית עם קביעת הסדרים  ברורים למקרה של גירושין ביניהם במידה ושלום הבית לא יצלח ואז הסכם הגירושין יכנס לתוקף ללא כל צורך בפניה נוספת לבית המשפט.

הסכם פירוד לחילופין גירושין

אף הסכם פירוד זה דומה להסכם שלום בית והוא נערך ונחתם במידה ומי מבני הזוג מעוניין לעזוב את הבית לתקופה קצובה, ולבחון כיצד הפירוד ישפיע על בן הזוג האחר ו/או על הילדים. לעיתים בני הזוג מעוניינים לקחת "פסק זמן" על מנת לצנן את הרוחות.

הסכם שכזה, אף הוא מסדיר את כל ענייני המזונות המשמורת והסדרי הראיה והרכוש, בתקופת הפירוד ובתקופה שלאחריה במידה ומי מבני הזוג יחפוץ בגירושין.
במידה ומי מהצדדים יחפוץ בגירושין אזי יכנס פרק הגירושין לתוקף ללא צורף בפניה לבית המשפט.

בשני סוגי ההסכמים הללו, כדאי ורצוי לחשוב היטב לפני שעורכים אותם, מאחר ולאחר אישורו של בית המשפט להסכם, אין כל דרך חזרה, ולא ניתן לבטלו.

ביטול הסכם

כל הסכם מכל מין וסוג שהוא שאושר ע"י בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין לא ניתן לבטלו, למעט במקרים חריגים ביותר של אחת מהעילות על פי חוק החוזים : טעות, הטעייה, עושק או כפייה.

בית המשפט אינו מבטל הסכמים אלא לעיתים רחוקות ביותר, משום הרציונאל העומד בבסיס זה, כי "הסכמים יש לכבד" וכי זה פוגע במדיניות בתי המשפט לעודד הסכמים תחת פניה להליכים משפטיים.

לאור זאת, חוק יחסי ממון דורש משנה זהירות והתייצבות הצדדים בפני השופט, על מנת שהשופט יקריא להם את ההסכם ויוודא בביטחון, כי הצדדים הבינו את ההסכם משמעותו ותוצאתו.

כמה עולה הסכם גירושין

הסכם גירושין נע בין טווח מחירים נמוך של כ – 3,000 ₪ לניסוח הסכם, ועד לסך של כ- 30,000 – 40,000 ₪ להסכם. כידוע, כל מקרה ונסיבותיו המיוחדות.

דוגמא אחת:
כאשר לבני הזוג אין כלל רכוש והם נפרדים כאשר אין להם ילדים. מובן מאליו שהסכם גירושין שכזה יעלה מן הסתם סכום נמוך, והכל מתוך הנחה ששני בני הזוג מעוניינים להתגרש וששניהם מסכימים על עיקרי ההסכם. במקרה שכזה, כדאי ואף רצוי לקחת עו"ד אחד לשני הצדדים אשר ינסח עבורם את ההסכם והכל בעלות מינימלית וכך יחסך כסף רב משני בני הזוג.

במקרה שכזה, מספיקה פגישה אחת עם בני הזוג על מנת להבין את בקשתם ומה יכלול ההסכם, ופגישה שניה לחתימה עליו לפני הגשתו לביהמ"ש. ניסוח הסכם שכזה הינו בעלות מינימאלית, כאשר יש לקחת בחשבון את הגעתו של עורך הדין לדיון בביהמ"ש לאישור ההסכם.

דוגמא שניה:
במקרה ששני בני הזוג חלוקים בענייני הרכוש ובענייני מזונות הילדים, והם מעוניינים בכל זאת בהסכם גירושין כולל ללא פניה לביהמ"ש, יש צורך בניהול מו"מ מורכב יותר בין באי כח הצדדים והשקעה רבה יותר בזמן. במקרה שכזה יש להניח שעוה"ד יקבע מחיר  לפי שעה לניהול המו"מ, ומחיר נפרד לניסוח ההסכם לאחר שסוכמו עיקרי הדברים. עלות הסכם גירושין שכזה גבוהה יותר.

דוגמא שלישית:

לעיתים עוה"ד יקבע סכום גלובאלי הן לניהול פגישות המו"מ והן לניסוח ההסכם. במקרה שכזה יכול להיווצר מצב שאף במספר פגישות רב ביותר הצדדים טרם הגיעו להסכם, ועוה"ד יוצא מופסד, או להיפך שבפגישה אחת או שתיים גובש ההסכם ואז עוה"ד ירוויח.

מומלץ לקבל הצעת מחיר כתובה  מעורך דין מומחה לענייני משפחה, הכוללת את כל הפרטים המופיעים לעיל, לרבות שכ"ט בגין הדיון בביהמ"ש או בביה"ד לאישור ההסכם.

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם גירושין

שני ההסכמים מטרתם להסדיר את ענייני הרכוש בין בני זוג.
ההבדל הוא, שהסכם ממון בין בני זוג נחתם לפני הנישואין (ולעיתים אף אחריהם) ותכליתו היא כאמור לעגן את רצונות הצדדים וכיצד יתנהל רכושם במהלך הנישואין או בפקיעתם. כמו כן מטרתו לקבוע האם הם קובעים משטר של הפרדה רכושית או שיתוף רכושי.

הסכם ממון מחריג את תחולת החוק, באופן שחלוקת הרכוש תיעשה על פי מה שהסכימו בני הזוג ולא על פי הקבוע בחוק יחסי ממון.

הסכם גירושין, הוא הסכם שנערך ונחתם בין הצדדים המבקשים להיפרד ולקראת הגירושין ותכליתו לקבוע את כל התנאים שסוכמו על ידם באשר למזונות הילדים, משמורתם, הסדרי ראייתם ורכושם מכל מין וסוג שהוא לרבות זכויות וחובות, וכן את כל העניינים הנוגעים לגירושין עצמם.

הן הסכם ממון והן הסכם גירושין רצוי שיערך ע"י עו"ד מומחה בענייני משפחה הבקיא בעניינים אלו, או באמצעות ניהול מו"מ או באמצעות הליך גישור. על מנת שהסכם ממון יהיה בר תוקף, יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בביה"ד. בני זוג לפני הנישואין יכולים לאשרו אצל נוטריון או אצל רושם הנישואין.

בכל מקרה, רצוי  לאשר אף הסכם ממון טרום נישואין בביהמ"ש.

בישראל, החוק המסדיר את ענייני הרכוש בין בני הזוג, הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג- 1973. חוק זה קובע ברירת מחדל לפיה כל מה שנצבר בחיים המשותפים של בני הזוג לרבות מיטלטלין, זכויות במקרקעין, זכויות ביטוח, פנסיה, קרנות גמל ועוד, יחולקו בחלקים שווים ביניהם אלא אם כן ערכו הסכם ממון ולא משנה באיזה שלב בחיי הנישואין, ואז יחולק רכושם על פי ההסכם וכפי שנקבע על ידם והכל בהתאם לרצונו החופשי של כל אחד מהצדדים.

ככל שלא נערך הסכם ממון בין בני זוג, אז חלוקת הרכוש תיעשה באופן שווה. למעט מקרים בו אחד הצדדים יוכיח שהשקיע יותר בנכס, או שלא הייתה כל כוונת שיתוף בנכס הספציפי הנ"ל, או שצד אחד השקיע כספים משותפים ברכושו של הצד האחר, ואז במקרים חריגים אלו יכריע ביהמ"ש בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

המסקנה המתבקשת היא: במידה ולמי מבני הזוג יש רכוש אשר הביא לפני הנישואין או קיבל במתנה או בירושה לאחר הנישואין, ואין זה משנה אם מדובר בדירה או עסק או בכל רכוש אחר, לערוך הסכם ממון שיאושר בביהמ"ש, ובכך יחסוך ויכוחים רבים.

לייעוץ ראשוני עם תרצה נוה השאירו פרטים:

  כתובתינו
  רח' כנרת 5 ב"ב מגדל בסר 3 (קומה 35)
  03-7532601
  פקס: 03-7532602
  שעות פעילות
  א-ה מהשעה 9:00-18:00
  דואר אלקטרוני
  tirza@navelaw.co.il
  2024 © כל הזכויות שמורות
  לייעוץ ראשוני עם תרצה נוה
  חייגו עכשיו: 03-753-2601
  או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת: